Go to content Go to menu
 

 

Jay Umiya Ma| Madhva Grup Gram Panchayt Ma Apanu Swagat che | VCE- Patel Kalpeshkumar K | Sarapanch- Chudhari Babubhai V | Talati kam mantri - Raval Gajendrabhai C | At: Madhva, Ta: Idar, Dis: Sabarkantha | Jaymataji | Thanks For yosing website |

 

Welcome! egra_logo.gif
 

Kalpesh
 

 

      

 

        E GRAM

  MADHVA GRUP

GRAM PANCHAYAT

         VCE

 

Patel Kalpesh K

Madhva, Idar(S.K)

9428966826

 

panchayat

2010-03-20

 
Entire article | Section: WEBSITE | Pictures: god